چادری ها

منو

آیا آرایش حرام است؟!

در اسلام، تَبَرُّج حرام است. تبرج، یعنی همان خودنمایی زنان در مقابل مردان نامحرم برای جذب کردن آنها؛ حالا این جذب کردن چه محدود باشد به جذب کردن نگاه آنها و چه نباشد؛ در هر صورت حرام است.

اما چرا؟

چون مشکلات فراوانی به وجود می آورد. مشکلش فقط این نیست که یک دختر جوان یا یک پسر جوان به گناه می افتد؛ نه! این تازه اول کار است؛ شاید بتوان گفت این کوچکترین مشکلش است.

مشکل اصلی این است که تبعات و دنباله ی این اشتباه به خانواده ها میرسد. اساسا چنین روابط بی قید و شرط و بی قید و بند، برای بنای خانواده مثل سم کشنده است؛ چرا که خانواده با عشق زنده است. عشق به زیبایی، عشق به جنس مخالف. اگر این عشق در هزار جای دیگر تامین شد، دیگر آن پشتوانه ی قوی ای که استحکام خانواده به آن بستگی دارد، از بین خواهد رفت و خانواده ها متزلزل میشود و به همین وضعی درمی آید که امروز متاسفانه در کشورهای غربی هست؛ بخصوص در کشورهای اروپای شمالی و امریکا. امریکایی ها سالهاست به شدّت دچار این مشکلند. خانواده ها متلاشی میشوند و این یک مصیبت بزرگی شده است. آسیب و ضرر این مصیبت هم اول از همه به خود خانمها میرسد. البته مردان هم دچار مشکلات سختی میشوند؛ اما بیشتر زنان آسیب میبینند؛ بعد هم آن نسلی که از این روابط متولّد میشود. این نسل بزهکار و تبهکار موجود در دنیا و بخصوص رد امریکا را میبینید؟ اینها همه اش از آن خودنمایی شروع میشود؛ یعنی خودنمایی آغاز مصیبتی است که مانند یک دومینوی بی انتها ادامه میابد و در نسلهای بعد تکرار میشود.

 

?بنابراین خود آرایش کردن حرام نیست؛ نشان دادن و در معرض دید نامحرم قرار دادن آن حرام است و الا آرایش برای همسر هیچ مشکلی که ندارد هیچ؛ پاداش الهی هم دارد منتها به این شرط که دیگران آن آرایش را نبینند.

دسته :  آداب معاشرت, احکام, عفت اجتماعی

دیدگاه ها

Sorry, comments are closed for this item.