چادری ها

منو

روشها

‍اگـر خوبها 👈خوبتـر👉 شوند 💃بـدها👯 خوب میشوند… ⚠️ این قاعده را فراموش نکنیم ⚠️ وقتی ما باحجابها، باادب، خوش‌اخلاق و…
🔹دغدغه خیلی از ما دخترا اینه که چیکار کنیم تا دست و پاچلفتی نباشیم و خرابکاری نکنیم⁉️😢 🔸در جواب باید…