چادری ها

منو

فراخوان جملکی برای حجاب

زنانی که دارای ذوق عرفانی بوده اند و آن ذوق توسط اسلام شکوفا شده بوده، جملات و کلمات بلند عرفانی…
این ماجرا برمیگرده به سه سال پیش… من هر روز با لباس مدرسه و کاملا معمولی می رفتم مدرسه ولی…
دخترخالم تو مدرسشون قرعه کشی مکه بوده ولی اسمش درنمیاد. اونم بعد از قرعه کشی، میشینه به گریه و زاری…
بسم الله چند وقت بود توی جملک مدام با جملات زیبایی درمورد حجاب و چادر و… مواجه میشدم به این…