سوال من این است : حجاب محدودیت است یا آزادی معقول ؟
معمولا یا شاید 100% کسانی که حجاب را رعایت نمی کنند معتقد به مثلا "آزادی" هستند و می گویند حجاب محدودیت است . من با چند سوال جواب می دهم :
1- اگر معتقد به آزادی مطلق هستید پس باید برای همه ی افراد این عقیده را قبول داشته باشید . یعنی همه و همه آزاد باشند . ولی این آزادی معقول نیست . آخر چه کسی می پذیرد مثلا من بدون اجازه وارد خانه اش شوم و هر چه خواستم بردارم و بروم ؟ آزادی مطلق است دیگر . پس اگر پذیرفتی حرفم را باید این را هم بپذیری که منِ مسلمان می خواهم به همه جا نگاه کنم و این حق من است ، همان طور که حق توست . ولی وقتی به خیابان ها می آیم و تو را بی حجاب می بینم برای اینکه گناه نکنم مجبورم سرم را پایین بیندازم و این برای من محدودیت است ... و این محدودیت را آزادی بیش از حد تو به وجود آورده ... .
اگر کمی دقت کنی متوجه می شوی که حرف اسلام آزادی معقول است که با این آزادی اسلامی برای هیچ کس بر روی زمین محدودیتی پیش نمی آید .
2- تو برای چه کسی بی حجاب از خانه بیرون می آیی ؟ برای من که نمی خواهم تو را در حالی که بی حجاب هستی ببینم ؟ یا برای آن کسانی که با بی حجاب دیدن تو، تحریک می شوند و هزار مشکل برای تو و خانواده ات به وجود می آورند ؟ یا برای کسی که اگر تو را مثلا با این تیپ و زیبایی ببیند عاشقت شود و با تو زندگی کند ؟ که اگر طرف مقابل برای زیبایی تو با تو زندگی کند که تکلیفش روشن است . فردا از تو زیباتر را که ببیند به سراغ او خواهد رفت . اگر هم به خاطر خودت اینگونه بیرون می آیی که گفتم ، این کارت شعار آزادی به همراه دارد که موجب محدودیت برای دیگران می شود .
سعی کنیم درباره ی حرف های دین مبین اسلام فکر کنیم که چرا این حرف را زده، نه که سریع در مقابلش موضع بگیریم . آخر آن خدایی که ما را آفریده نمی داند که چه برای ما خوب است و چه بد ؟ و تو خود می دانی که آزادی مطلق برایت مفید و خوب است ؟ تو فقط خود را می بینی ولی خدای متعال در کنار تو ما را هم می بینید و در حکمش لحاظ می کند . اگر یک انسان را در نظر بگیری که یک روبات ساخته است متوجه می شوی . انصافا آن روبات می تواند برای خودش تصمیم بگیرد ؟ یا فقط آن سازنده ی روبات می داند که او چگونه باید باشد و یا چه چیزی برایش خوب است یا بد ؟ مطلب بسیار روشن است .
اینکه با مسئله آزادی و محدودیت پیش آمدم از یک جهت قضیه بود و إلّا جهات دیگری بود که می شد با آن ها هم این مسئله ساده را حل کرد .

از سید محمد موسوی