173 سال بعد از هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه؛

در شب اول ماه ذی القعده،

در یکی از خانه های مدینه،

دختری چشم به جهان گشود که 1400 سال بعد؛ روز میلادش را روز "دخــتر" نامیدند.

 

1400 سال بعد؛ در زمانه ای که عده ای وانمود می کردند مسلمانان یک مشت "زن ستیز"ند،

خیلی ها دیدند که بزرگترین و پرآوازه ترین امامزاده در ایران، همان "دختر" است!

 

جالب اینکه ایرانیان، تک دختر پیغمبرشان را هم خیلی دوست می داشتند؛

و احساس می کردند بارگاه باشکوهی که در قم هست، جای خالی قبر پنهان او را برایشان پر می کند.

 

ولی با وجود همه اینها هیچکس نمی دانست آنها چرا همچنان به "زن ستیزی" متهم می شدند؟!

شاید تا آخر هم کسی راز این ماجرا را نفهمید،

 

جز عده ای که به دور از تقلید و احساسات، از پوششی به نام «چادر» استفاده می کردند.

آنها این راز را می دانستند؛

اگر یکی از آنها را دیدی حتما سوال کن...