چند روز پیش رفته بودیم شمال کنار دریا مردها و زنها در آب شنا میکردند البته با خانواده و خانم ها با لباس تو اب اب تنی میکردند یه خانومو دیدم با چادر دست بچه کوچیکشو کرفته و تو آب آروم قدم میزنه و قسمت پایین چادرش خیس شده،دو نفر خانم بد حجاب خیلی ناجور به این خانم نگاه میکردند و با خودشون میگفتند بیچاره اگه الان چادر نداشت میرفت جلو و آب تنی میکرد با چادر که نمیشه رفت تو آب مجبوره از کنار فقط نظاره گر باشه و نتونه از این آباب استفادکنه …. و غیره
خیلی ناراحت شدم بغض کردم و با خودم گفتم ببین چه دوره زمانه ایی شده کی به کی دل میسوزونه….
با این که اهل آب تنی و رفتن تو آب نیستم و از اینکه لباسم و چادرم خیس و یا کثیف بشه اعصابم بهم می ریزه فقط خواستم برا اینکه جواب این ۲ تا خانم و خانم های بی حجاب دیگه که فکر میکنند خانم های با حجاب محدود هستند و باید کنار دریا فقط به موج های آب نگاه کنند و نمی تونند برن تو آب ، بسم الله گفتم یه یا علی و محکم چادرمو از زیر چونه ام گرفتم و رفتم تو آب خیلی لذت داشت هم آب و موج دریا و هم چادر مشکیم که موج دریا نوازشش میکرد
اشک چشمامو زیر زیرکی پاک میکردم تا نبینن البته این اشک شوق بود نمیدونم کارم درست بود یا نه ولی فقط میخواستم به اونایی که فکر میکردن حجاب مانع شادی و تفریح و کار و …. است ثابت کنم اینطور نیست چند دقیقه نگذشته بود که ۲ تا خانم دیگه هم با چاد اومدن تو اب برام خ جالب بود
یک ساعتی بود که با همسرم تو اب بودیم و آب با اون موج های بلندش از رو سمون رد میشد و غبار نگاه های مردمو از رو چادرم میشست و مدام هم با احسن های همسرم روبرو بودم که میگفت از این کارت خیلی خوشم اومد ،آفرین تا اینکه یهو یه خانم بد حجاب صدا زد بو گفت :«بخشید خانم !بدون چادر هم میتونی بیای دریا ها! اینطوری سختته ،چادرتو بردار تا راحت تر بتونی از آب استفاده کنی »برگشتم با مهربانی و لبخند و پر از احساس بهش گفتم :«نه خواهر گلم من اگر حجاب نداشته باشم ناراحتم هر جا برم چادرمو از خودم دور نمی کنم و به این چادرم مثل دینم معتقدم »
گفت آخه چرا؟براتون سخت نیست گفتم نه لذت آب تنی با چادر بیشتره
شاید کارم صد در صد درست نبود ولی نیتم خیر بود و این نیت پاک به من حس خوبی داده بود
خدا کنه یه روزی بیاد که همه پارک ها و ساحل و کوه و همه تفریحات سالم مملو باشه از خانم ها ی باحجاب و دیگه یه خانم بی حجاب از اینکه تو اون محیط جو بر علیشه خودشو جم و جور کنه