تو این دور و زمونه با علت غیبت مولایمان امام زمان و محرومیت مردم از نور مستقیم هدایت ایشون(که خودمان مقصریم)،مردم به به گمراهی های و بیچارگی های مختلفی دچار می شوند و به هر راهی کشیده می شوند و سر از هر ناکجا آبادی درمی آورند(البته برای کسانی که بخواهند راه بازه)، دوران سخت و تاریکیه تلفات زیاد داریم.
امروز از چند تا خیابون گذشتم، و خانم هایی با تیپ و ظاهرو آرایش های عجیب و غریب و زننده دیدم واسم عجیب نبود، می دونید چرا و چه حسی داشتم ؟ وقتی شما وارد یک تیمارستان می شوید با دیدن آدم هایی با حالات و رفتارهای عجیب و غریب درسته تعجب می کنید ولی آیا ناراحت و عصبانی می شوید، حتی اگر مثلا برخورد بدی هم با شما بکنند مثلا حرف نامناسبی به شما بزنند یا شما را اذیت کنند آیا عصبانی می شوید که این ها چرا این طوری اند چرا چنین رفتارهایی دارند و ... نه ، فقط سعی می کنید از آن ها فاصله بگیرید تا از رفتارهای زشت آن ها در امان بمانید چرا ؟! خوب معلومه چون شما وقتی این ها را می بینید با خودتان می گویید خوب دیوانه است،بیچاره بیمار است دیگه ، سلول های مغزش مشکل داره و در توهمات و عوالم خودش است و نمی فهمه داره چه رفتارهای زشت و ناراحت کننده ای انجام می ده، حتی برای اون دل هم می سوزانید که بیچاره بیماراست . درسته ؟
منم اون جا تو خیابان دقیقا حس اون کسیو داشتم که وارد تیمارستان شده با بیماران مختلف روانی مواجه هست، گفتم خوب این بیچاره ها بیماری روحی و روانی دارند ، عجیب نیست که وقتی امام زمان غایب باشه و ما خودمون رو از ایشون دور کنیم ، این رفتارهای عجیب و غریب را ببینیم می گم این بدبخت ها بیمارند در توهمات و عوالم خودشان محبوس اند و نمی دانند که از نظر دیگران رفتارشون چقدر مسخره و زشته، البته بیماری های روحی و روانی فقط این ها نیست بلکه شامل همه صفات رذیله می شه که این ها که تو جامعه ظاهر می شه اوج بیماری های روانیه و بدترینشون هست.
امیدوارم با فرج هر چه زودتر آقا امام زمانمون همه این جهالت ها و بدبختی ها خاتمه پیدا کنه و همه انسان های کره زمین به سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت برسیم. آمین