انسانها بی نهایت طلبن☺️ 

 

💎همیشه میخوان بهترین چیزو داشته باشن... 

حالا شاید نگهداری از اون سخت باشه..

 

ولی این باعث نمیشه از اون دست بردارن😊 

 

چون بهترینو میخوان🌹🍃 

 

انتخاب باشماست که چیو انتخاب کنید 

بهترینو یا دم دستی ترینو....

 

به قول شاعر که میگه:

 

آسمان فرصت پرواز بلند است ولی 

قصه این است چه اندازه کبوتر باشی🕊

 

#چادر_حجاب_برتر

#تولیدی

 

🎓 دانشگاه حجاب 🎓

🌺 eitaa.com/joinchat/1938161666Cd17b99a872 🌺