بر خلاف تصور بعضی‌ها،

تو نه بی‌عفتی، نه بی‌حیا...!

 

اتفاقا هر دو را داری؛

خوبش را هم داری؛

 

حالا اگر حجابت را رعایت نمی‌کنی، دلیلش چیزی است که آن بعضی‌ها نمی‌دانند!

و البته ربطی هم به حیا ندارد!!

 

حتی شاید اگر از خودت بپرسند هم دلیلش را ندانی؛

چون «دلم اینطور میخواهد» یا «اینطور زیباترم» که دلیل نیست

 دلیل اصلی، به طرز عجیبی پنهان است.

 

دلیل اصلی این است که «تو خودت را آنقدرها مهم و اثرگذار نمی‌دانی»

بی‌تعارف بگویم...

گاهی اصلا خودت را باور نداری!

نه خودت را و نه انتخابها و رفتارهایت را...

باور نداری که با کوچکترین حرکت، می‌توانی روی دیگران اثر مستقیم بگذاری!

چه خوب، چه بد...

 

از کجا میگویم؟

یک لحظه فکر کن!

به نظرت چرا خدا جنس تو را پرورش دهنده نسلهای بشر قرار داده؟

همینطور بی‌دلیل؟؟؟؟

هرگز!

چطور می‌توانی بپذیری که خدا کار به این بزرگی و اهمیت را به عهده یک موجود بی‌نفوذ و کم‌اثر بگذارد؟؟

 

تو خیلی مؤثری!

 

و دقیقا برای همین است که توصیه کرده‌اند حجاب داشته باشی!

چون حتی نوع پوششت روی طرف مقابل اثر می‌گذارد؛

آنقدر که می تواند او را از یک انسان متشخص تبدیل به یک حیوان وحشی کند!

 

تو چنان قدرتی داری که تنها با لباست، (دقت کن) فقط با لباست، می‌توانی شخصیتها را عوض کنی!

 

پس درست انتخاب کن

دوست داری چه اثری بگذاری؟؟🌺🍃

حیوانها را انسان کنی یا انسانها را حیوان؟؟

 

 

*یک دوست*