چادری ها

منو
چادری‌ بمان و بدان که چادری‌ها همیشه حرفهای تازه زیادی دارند… دیگران همه حرفهای خود را زده‌اند و همه داشته‌های…
من همیشه به چادری بودنم افتخار کردم اما بیشتر از همیشه وقتی که استاد به جرم حجاب نمره واقعی ام…